Zhipeng Zhao

PhD student

Zhipeng Zhao is a PhD student at the Department of Computer Science and Engineering (CSE), University at Buffalo (UB). His research interests involve robot perception and neuro-symbolic AI.

Education

 • Ph.D. in Computer Science
  • University at Buffalo (UB), USA
  • 2023 - Present
 • Bachelor of Engineering in Electronic Information Engineering
  • Wuhan University, Wuhan, China
  • Sep. 2018 - June 2023

Awards

 • Chair’s Fellowship

Other Information

Publications

 • [1]
  PhysORD: A Neuro-Symbolic Approach for Physics-infused Motion Prediction in Off-road Driving.
  Zhipeng Zhao, Bowen Li, Yi Du, Taimeng Fu, Chen Wang.
  arXiv preprint arXiv:2404.01596, 2024.

  SAIR Lab Recommended
 • [2]
  PyPose v0.6: The Imperative Programming Interface for Robotics.
  Zitong Zhan, Xiangfu Li, Qihang Li, Haonan He, Abhinav Pandey, Haitao Xiao, Yangmengfei Xu, Xiangyu Chen, Kuan Xu, Kun Cao, Zhipeng Zhao, Zihan Wang, Huan Xu, Zihang Fang, Yutian Chen, Wentao Wang, Xu Fang, Yi Du, Tianhao Wu, Xiao Lin, Yuheng Qiu, Fan Yang, Jingnan Shi, Shaoshu Su, Yiren Lu, Taimeng Fu, Karthik Dantu, Jiajun Wu, Lihua Xie, Marco Hutter, Luca Carlone, Sebastian Scherer, Daning Huang, Yaoyu Hu, Junyi Geng, Chen Wang.
  IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS) Workshop, 2023.

 • [3]
  Attention-Enhanced Cross-modal Localization Between Spherical Images and Point Clouds.
  Zhipeng Zhao, Huai Yu, Chenwei Lyu, Wen Yang, Sebastian Scherer.
  IEEE Sensors Journal, 2023.