Yiren Lu

PhD at CWRU

Yiren Lu is currently a PhD student at the Department of Computer and Data Sciences, Case Western Reserve University (CWRU). He was a master student at the Department of Computer Science and Engineering (CSE), University at Buffalo (UB). His research interests cover 3D vision and SLAM.

Experience

 • PhD student in Computer and Data Sciences
  • Case Western Reserve University (CWRU), USA
  • Jan 2024 - Present
 • Master of Science in Computer Science and Engineering
  • University at Buffalo (UB), USA
  • Aug 2022 - Dec 2023
 • Computer Vision Engineer
  • Tencent - Shenzhen, China
  • 2021 - 2022
 • Bachelor of Engineering in Computer Science
  • ShanghaiTech University - Shanghai, China
  • 2017 - 2021

Other Information

Publications

 • [1]
  iSLAM: Imperative SLAM.
  Taimeng Fu, Shaoshu Su, Yiren Lu, Chen Wang.
  IEEE Robotics and Automation Letters (RA-L), 2024.

  SAIR Lab Recommended
 • [2]
  PyPose v0.6: The Imperative Programming Interface for Robotics.
  Zitong Zhan, Xiangfu Li, Qihang Li, Haonan He, Abhinav Pandey, Haitao Xiao, Yangmengfei Xu, Xiangyu Chen, Kuan Xu, Kun Cao, Zhipeng Zhao, Zihan Wang, Huan Xu, Zihang Fang, Yutian Chen, Wentao Wang, Xu Fang, Yi Du, Tianhao Wu, Xiao Lin, Yuheng Qiu, Fan Yang, Jingnan Shi, Shaoshu Su, Yiren Lu, Taimeng Fu, Karthik Dantu, Jiajun Wu, Lihua Xie, Marco Hutter, Luca Carlone, Sebastian Scherer, Daning Huang, Yaoyu Hu, Junyi Geng, Chen Wang.
  IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS) Workshop, 2023.

 • [3]
  End to End Face Reconstruction via Differentiable PnP.
  Yiren Lu, Huawei Wei.
  European Conference on Computer Vision, pp. 398–406, 2022.

 • [4]
  Multical: Spatiotemporal Calibration for Multiple IMUs, Cameras and LiDARs.
  Xiangyang Zhi, Jiawei Hou, Yiren Lu, Laurent Kneip, Sören Schwertfeger.
  2022 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), pp. 2446–2453, 2022.

 • [5]
  Improving CNN-based Planar Object Detection with Geometric Prior Knowledge.
  Jianxiong Cai, Jiawei Hou, Yiren Lu, Hongyu Chen, Laurent Kneip, Sören Schwertfeger.
  2020 IEEE International Symposium on Safety, Security, and Rescue Robotics (SSRR), pp. 387–393, 2020.