Xiao Lin

Intern

Xiao Lin is a CS undergrad student at Georgia Institute of Technology.

Education

 • Bachelor of Science in Computer Science
  • Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA
  • Aug. 2021 - now

Emails

Publications

 • [1]
  PyPose v0.6: The Imperative Programming Interface for Robotics.
  Zitong Zhan, Xiangfu Li, Qihang Li, Haonan He, Abhinav Pandey, Haitao Xiao, Yangmengfei Xu, Xiangyu Chen, Kuan Xu, Kun Cao, Zhipeng Zhao, Zihan Wang, Huan Xu, Zihang Fang, Yutian Chen, Wentao Wang, Xu Fang, Yi Du, Tianhao Wu, Xiao Lin, Yuheng Qiu, Fan Yang, Jingnan Shi, Shaoshu Su, Yiren Lu, Taimeng Fu, Karthik Dantu, Jiajun Wu, Lihua Xie, Marco Hutter, Luca Carlone, Sebastian Scherer, Daning Huang, Yaoyu Hu, Junyi Geng, Chen Wang.
  IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS) Workshop, 2023.

 • [2]
  AirLine: Efficient Learnable Line Detection with Local Edge Voting.
  Xiao Lin, Chen Wang.
  IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2023.

 • [3]
  PyPose: A Library for Robot Learning with Physics-based Optimization.
  Chen Wang, Dasong Gao, Kuan Xu, Junyi Geng, Yaoyu Hu, Yuheng Qiu, Bowen Li, Fan Yang, Brady Moon, Abhinav Pandey, Aryan, Jiahe Xu, Tianhao Wu, Haonan He, Daning Huang, Zhongqiang Ren, Shibo Zhao, Taimeng Fu, Pranay Reddy, Xiao Lin, Wenshan Wang, Jingnan Shi, Rajat Talak, Kun Cao, Yi Du, Han Wang, Huai Yu, Shanzhao Wang, Siyu Chen, Ananth Kashyap, Rohan Bandaru, Karthik Dantu, Jiajun Wu, Lihua Xie, Luca Carlone, Marco Hutter, Sebastian Scherer.
  IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2023.

  SAIR Lab Recommended