Shaoshu Su

PhD student

Shaoshu Su is a Ph.D. student at the Department of Computer Science and Engineering (CSE), University at Buffalo (UB). His research interests include Learning-based Visual Odometry, Reinforcement Learning, as well as Planning and Control problems in Robotics 🤖.

Experience

 • Research Scientist
  • University at Buffalo (UB), USA
  • Nov. 2022 - Present
 • Visiting Student
  • University of California, Berkeley, USA
  • Mar. 2022 - Nov. 2022
 • Research Assistant
  • University of California, Riverside, USA
  • 2020 - 2022

Education

 • Ph.D. in Computer Science
  • University at Buffalo (UB), USA
  • 2023 - Present
 • Master of Science in Electrical Engineering
  • University of California, Riverside, USA
  • Sep. 2019 - Mar. 2022
 • Bachelor of Science in Aerospace Engineering
  • Beijing Institute of Technology, Beijing, China
  • Sep. 2015 - June 2019

Emails

Publications

 • [1]
  iSLAM: Imperative SLAM.
  Taimeng Fu, Shaoshu Su, Yiren Lu, Chen Wang.
  IEEE Robotics and Automation Letters (RA-L), 2024.

  SAIR Lab Recommended
 • [2]
  SubT-MRS Dataset: Pushing SLAM Towards All-weather Environments.
  Shibo Zhao, Yuanjun Gao, Tianhao Wu, Damanpreet Singh, Rushan Jiang, Haoxiang Sun, Mansi Sarawata, Warren C Whittaker, Ian Higgins, Shaoshu Su, Yi Du, Can Xu, John Keller, Jay Karhade, Lucas Nogueira, Sourojit Saha, Yuheng Qiu, Ji Zhang, Wenshan Wang, Chen Wang, Sebastian Scherer.
  IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2024.

 • [3]
  PyPose v0.6: The Imperative Programming Interface for Robotics.
  Zitong Zhan, Xiangfu Li, Qihang Li, Haonan He, Abhinav Pandey, Haitao Xiao, Yangmengfei Xu, Xiangyu Chen, Kuan Xu, Kun Cao, Zhipeng Zhao, Zihan Wang, Huan Xu, Zihang Fang, Yutian Chen, Wentao Wang, Xu Fang, Yi Du, Tianhao Wu, Xiao Lin, Yuheng Qiu, Fan Yang, Jingnan Shi, Shaoshu Su, Yiren Lu, Taimeng Fu, Karthik Dantu, Jiajun Wu, Lihua Xie, Marco Hutter, Luca Carlone, Sebastian Scherer, Daning Huang, Yaoyu Hu, Junyi Geng, Chen Wang.
  IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS) Workshop, 2023.

 • [4]
  Double-Iterative Gaussian Process Regression for Modeling Error Compensation in Autonomous Racing.
  Shaoshu Su, Ce Hao, Catherine Weaver, Chen Tang, Wei Zhan, Masayoshi Tomizuka.
  arXiv preprint arXiv:2305.07740, 2023.

 • [5]
  Multirobot Fully Distributed Active Joint Localization and Target Tracking.
  Shaoshu Su, Pengxiang Zhu, Wei Ren.
  IEEE Transactions on Control Systems Technology, 2023.

 • [6]
  An optimization approach to fully distributed active joint localization and target tracking in multi-robot systems.
  Shaoshu Su, Pengxiang Zhu, Wei Ren.
  2022 American Control Conference (ACC), pp. 5081–5086, 2022.

 • [7]
  Fully Distributed Active Joint Localization and Target Tracking Algorithms Design for Multi-Robot System.
  Shaoshu Su.
  University of California, Riverside, 2022