Xiangyu Chen

Intern

Xiangyu Chen is an intern with the Department of Computer Science and Engineering (CSE), University at Buffalo (UB). His research interests cover path planning.

Education

 • Master of Science in Electrical Engineering
  • Shandong University, Jinan, Shandong, China
  • Sep. 2019 - Mar. 2023
 • Bachelor of Science in Electrical Engineering
  • University of Jinan, Jinan, Shandong, China
  • Sep. 2016 - June 2020

Awards

 • National Scholarship
  • During both undergrad and graduate study

Publications

 • [1]
  iA*: Imperative Learning-based A* Search for Pathfinding.
  Xiangyu Chen, Fan Yang, Chen Wang.
  arXiv preprint arXiv:2403.15870, 2024.

  SAIR Lab Recommended
 • [2]
  PyPose v0.6: The Imperative Programming Interface for Robotics.
  Zitong Zhan, Xiangfu Li, Qihang Li, Haonan He, Abhinav Pandey, Haitao Xiao, Yangmengfei Xu, Xiangyu Chen, Kuan Xu, Kun Cao, Zhipeng Zhao, Zihan Wang, Huan Xu, Zihang Fang, Yutian Chen, Wentao Wang, Xu Fang, Yi Du, Tianhao Wu, Xiao Lin, Yuheng Qiu, Fan Yang, Jingnan Shi, Shaoshu Su, Yiren Lu, Taimeng Fu, Karthik Dantu, Jiajun Wu, Lihua Xie, Marco Hutter, Luca Carlone, Sebastian Scherer, Daning Huang, Yaoyu Hu, Junyi Geng, Chen Wang.
  IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS) Workshop, 2023.

 • [3]
  Chase and track: Toward safe and smooth trajectory planning for robotic navigation in dynamic environments.
  Chaoqun Wang, Xiangyu Chen, Chenming Li, Rui Song, Yibin Li, Max Q-H Meng.
  IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 70, no. 1, pp. 604–613, 2022.

 • [4]
  LoPF: An Online LiDAR-Only Person-Following Framework.
  Xiangyu Chen, Jinhao Liu, Jin Wu, Chaoqun Wang, Rui Song.
  IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol. 71, pp. 1–13, 2022.

 • [5]
  Low-drift LiDAR-only Odometry and Mapping for UGVs in Environments with Non-level Roads.
  Xiangyu Chen, Yinchuan Wang, Chaoqun Wang, Rui Song, Yibin Li.
  2022 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), pp. 13174–13180, 2022.

 • Other Information