Qihang Li

Intern

Qihang Li began his research internship at the Spatial AI and Robotics (SAIR) Lab in the summer of 2023. Prior to joining the SAIR lab, he pursued an MSE in Robotics at Johns Hopkins University. Qihang’s past research primarily revolved around continuum manipulators, and he has concentrated on perception and planning with the objective of reducing surgical injuries in orthopedic surgery. In the SAIR lab, Qihang plans to delve deeper into his interest in the planning and control of mobile robots.

Experience

 • Research Intern
  • University at Buffalo (UB), USA
  • July. 2023 - Present
 • Research Assistant
  • Johns Hopkins University, USA
  • Sept. 2022 - Aug. 2023

Education

 • Master of Science in Engineering in Robotics
  • Johns Hopkins University, USA
  • Sep. 2021 - Mar. 2023
 • Bachelor of Engineering in Mechatronics and Robotic System
  • The University of Liverpool, UK
  • Sep. 2019 - May 2021
  • Xi’an Jiaotong-Liverpool University, China
  • Sep. 2017 - June 2019

Other Information

Publication

 • [1]
  PyPose v0.6: The Imperative Programming Interface for Robotics.
  Zitong Zhan, Xiangfu Li, Qihang Li, Haonan He, Abhinav Pandey, Haitao Xiao, Yangmengfei Xu, Xiangyu Chen, Kuan Xu, Kun Cao, Zhipeng Zhao, Zihan Wang, Huan Xu, Zihang Fang, Yutian Chen, Wentao Wang, Xu Fang, Yi Du, Tianhao Wu, Xiao Lin, Yuheng Qiu, Fan Yang, Jingnan Shi, Shaoshu Su, Yiren Lu, Taimeng Fu, Karthik Dantu, Jiajun Wu, Lihua Xie, Marco Hutter, Luca Carlone, Sebastian Scherer, Daning Huang, Yaoyu Hu, Junyi Geng, Chen Wang.
  IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS) Workshop, 2023.